Colombo aqua KH test

A5010963

Een juiste carbonaathardheid is een voorwaarde voor een gezond aquarium en stabiele ph waarde. De KH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in het water. Bij een te lage KH kan de Ph waarde snelle schommelingen vertonen wat zeer schadelijk is.
de ideale waarde is 6-8
EAN: 715897225581