Colombo aqua NO2 test

A5010970

Nitriet (NO2 ) wordt door de nitrificerende bacteriën in uw aquarium geproduceerd uit ammoniak; ze zetten het zeer giftige nitriet om in het onschadelijke nitraat. 
Aangezien nitriet zeer giftig is voor al het waterleven, is het zeer belangrijk dat het nitrietgehalte in het water 0 is. 
Een optimaal nitriet-gehalte in alle soorten water is simpelweg 0 mg/l. 
Als het nitriet 0.35 mg/l of hoger is, dan betekent dit dat er niet voldoende bacteriën aanwezig zijn en dus is het raadzaam om het hiervoor genoemde bacterie-product toe te voegen. 


EAN: 715897225635