Colombo aqua NO3 test

A5010973

Nitraat ( NO3 ) is het uiteindelijke eindproduct van de afbraak van ammonia door de nitrificerende bacteriën in uw aquarium. 
Nitraat is niet giftig voor vissen en vormt dus ook geen direct probleem voor de gezondheid van de vissen zoals ammonia en nitriet; hoge concentraties kunnen op lange termijn wel de groei en voortplanting van de vissen belemmeren. 
Indirect kan nitraat voor algenproblemen zorgen, aangezien nitraat één van de belangrijkstevoedingsstoffen voor algen en planten zijn. 
Hoewel nitraat in essentie niet giftig is, is het in verband met ongewenste algengroei toch wenselijk om het nitraat-gehalte laag te houden. 
In zoetwater adviseren wij om het nitraat-gehalte onder de 50 mg/l te houden, en in zeewater onder de 10 mg/l. 
Dit kan het best door water verversen; check echter eerst het nitraat-gehalte van het verversingswater.

EAN: 715897225628