Colombo aqua gh test
Een juiste totale hardheid is een voorwaarde voor een gezond aquarium. De GH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in h
Lees meer
8,95
Colombo aqua Ph test
De Ph is een rekenkundige aanduiding voor de hoeveelheid zuur die in het water zit. De Ph kan een waarde hebben tussen de 0 en 14. Hoe lager
Lees meer
8,95
Colombo aqua NO2 test
Nitriet (NO2 ) wordt door de nitrificerende bacteriën in uw aquarium geproduceerd uit ammoniak; ze zetten het zeer giftige nitriet om in het
Lees meer
8,95
Colombo aqua NH3 test
Ammonia ( NH3 ) is een afvalproduct van de vissen, wat ze uitscheiden via de kieuwen en hun urine. Ammonia is zeer giftig voor al het waterl
Lees meer
13,75
Colombo aqua NO3 test
Nitraat ( NO3 ) is het uiteindelijke eindproduct van de afbraak van ammonia door de nitrificerende bacteriën in uw aquarium. Nitraat is niet
Lees meer
13,75
Colombo aqua PO4 test
Fosfaat ( PO4 ) is één van de afvalproducten welke overblijven nadat vissen hun voer hebben verteerd. Fosfaat is niet giftig voor vissen en
Lees meer
13,75
Colombo quicktest 6 in 1 50 strips aqua
Met de Colombo Quicktest kunt u snel en eenvoudig 5 belangrijke waterwaarde’s meten. Met de quicktest strip kunt u de pH - KH - GH - Nitriet
Lees meer
13,95
Colombo test lab
 De waterkwaliteit van uw aquarium is het allerbelangrijkste voor gezonde vissen en een helder aquariumwater. Een slechte waterkwaliteit i
Lees meer
47,95
Colombo aqua KH test
Een juiste carbonaathardheid is een voorwaarde voor een gezond aquarium en stabiele ph waarde. De KH is een maat voor de totale hoeveelheid
Lees meer
8,95